Links

Restauratoren Nederland

Stichting Behoud Moderne Kunst

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

International Council of Museums

E.C.C.O.

Universiteit van Amsterdam