Over Artemet

Restauratie

Artemet metaalrestauratie behandelt alle metalen. Van ijzer, aluminium en RVS tot brons, zilver en goud. Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in kunstvoorwerpen en etnografica maar behandelen ook gebruiksvoorwerpen, archeologische vondsten en metalen delen van onroerende goederen.

Bij metalen kunstvoorwerpen kunt u denken aan historisch tafelzilver maar ook aan moderne kunst.

lees meer over restauratie

Conservering

Naast restauratie en actieve conservering is (passieve)conservering ook een groot onderdeel van het behoud van (kunst)voorwerpen. Hoe een werk tentoongesteld wordt, aan welke omgevingseisen moet worden voldaan en op welke wijze een werk wordt opgeslagen kunnen van grote invloed zijn op de fysieke conditie en de beleving van een werk.

lees meer over conservering

Conditie rapportage/aankoop advies

Het kan voorkomen dat u wilt weten in welke fysieke staat een werk verkeert. Dit kan zijn omdat u een werk wilt uitlenen en voor de verzekering een conditierapportage nodig hebt. Of omdat u ziet dat een werk fysiek verandert, bijvoorbeeld doordat er plekjes met corrosie ontstaan. Maar het kan ook zijn dat u overweegt een werk aan te schaffen en advies wilt betreffende de fysieke staat van het werk.

lees meer over conditierapportage/aankoopadvies

Transport/Bruikleen begeleiding

Artemet heeft ervaring in het begeleiden van werken op transport. De conditie van een werk wordt voor, gedurende en na transport gecontroleerd en gedocumenteerd. Advies betreffende het transport en verpakkingswijze wordt vooraf gegeven.

Artmet kan bruiklenen van begin tot eind begeleiden. Denkt u hierbij aan de beoordeling van de fysieke conditie van een werk, aanbevelingen en begeleiding betreffende het transport maar ook aan de juridische componenten.

Heeft u interesse in transport/bruikleen begeleiding? Klik dan hier.

Workshops

Artemet metaalrestauratie verzorgt workshops over diverse onderwerpen op het gebied van beheer en behoud. Denkt u hierbij aan workshops specifiek gericht op het beheer en behoud van metalen. Denk hierbij aan beheer en behoud van zilver of onderhoud aan bronzen buitenbeelden.

Artemet metaalrestauratie verzorgt ook workshops op het gebied van beheer en behoud van een (museum)collectie. Denkt u hierbij aan een workshop steunen maken, pestmanagment of het gebruik van de 'Oddy-test'.

Heeft u interesse in een workshop? Klik dan hier.

Lezingen

Artemet metaalrestauratie organiseert lezingen op het gebied van (metaal)restauratie en beheer en behoud in brede zin. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik van moderne technieken, zoals 3D printen in de restauratie, een onderwerp zijn.

Naast restaurator is Esther Meijer ook jurist. Lezingen op het gebied van kunst en recht kunnen ook door Artemet metaalrestauratie worden verzorgd.

Voor het geven van een lezing wordt in overleg met de klant het thema ingevuld en uitgewerkt.

Heeft u interesse in een lezing? Klik dan hier.

Werkwijze

Nadat u contact heeft opgenomen bespreken we telefonisch of via de mail uw vragen. Afhankelijk van uw vraag en de moeilijkheidsgraad van het probleem wordt eventueel een bezoek afgesproken waarbij een inventarisatie van de conditie van een werk of de wensen voor een workshop zijn. Aan deze inventarisatie kunnen kosten verbonden zijn (bijvoorbeeld reiskosten). Deze worden altijd vooraf besproken.

Hierna ontvangt u van Artemet een vrijblijvende offerte waarin een behandelplan en een prijsopgave is opgenomen.

lees meer over onze werkwijze

Algemene Voorwaarden

Artemet metaalrestauratie werkt met Algemene voorwaarden. Hierin kunt u bijvoorbeeld vinden wie er zorg draagt voor vervoer en verzekering van een te behandelen (kunst)voorwerp en wat betalings- en leveringsvoorwaarden zijn. Kortom wat u van ons mag verwachten als klant en wij van u als opdrachtgever.

Klik hier om de Algemene voorwaarden te bekijken.

Mocht u vragen hebben of aanvullende informatie willen ontvangen, dan kunt u hier contact opnemen.